[MINILOGIN]  
SERVICII OFERITE

  • Colectare și transport deșeuri industriale
  • Tratare deșeuri industriale
  • Activităţi şi servicii de decontaminare
  • Impermeabilizări cu membrană HDPE
 
CONTACT
Adresa: Oradea,str. Borsului nr. 35, Jud. Bihor.
Telefon: 0745547016 
Fax: 0359-800880
E-mail: ecosafe@rdsor.ro
 
Comunicat de presă

                                               



 

 

 

Diversificarea activitatii SC ECOSAFE SRL prin achizitie de utilaje

 

ECOSAFE SRL a implementat proiectul cu titlul ,,Diversificarea activitatii SC ECOSAFE SRL prin achizitie de utilaje’’ derulat prin Programul Operational Regional 2014-2020 prin Autoritatea de Management “Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin cadrul Organismului Intermediar “Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest”.

Valoarea totala a proiectului este de 920.261,37 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile este de 618.591,09 lei. Valoarea finantarii din FEDR este 525.802.43 lei.

Data inceperii implementarii proiectului a fost  11.04.2018, iar data finalizarii implementarii proiectului este 26.04.2019.

Proiectul avand codul SMIS 105223 cu titlul ,,Diversificarea activitatii SC ECOSAFE SRL prin achizitie de utilaje’’ finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de catre ECOSAFE SRL si are urmatoarele obiective specifice:

•   1. Introducerea de 2 produse noi cu ajutorul noului flux tehnologic prin achizitia tocatorului, presei de balotat orizontale si a încarcatorului multifunctional.  

•    2.   Dezvoltare reusruselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane si pastrarea locurilor de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului.

•     3.  Cresterea eficientei energetice prin tehnologizarea fluxului tehnologic si achizitionarea de instalatii care folosesc surse de energie regenerabile.

Rezultatele proiectului:

•     2 produse noi pâna la finalizarea implementarii proiectului prin achizitia de echipamente noi.

•     3 locuri de munca nou create în perioada de implementare al proiectului.

•     Eficienta energetica crescuta ca urmare a tehnologizarii fluxului de productie si utilizarii instalatiilor de iluminat de tip LED.      

Impactul investitiei la nivelul localitatii/regiunii:

·         3 locuri de munca nou create în perioada de implementare al proiectului.

·         Scaderea ratei somajului la nivelul judetului Bihor.

 

Oradea, Str. Dorobanților, Nr. 3, biroul 3,

Județul Bihor, Tel 0745-547016

 

 

 


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
 de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 
DESPRE ECOSAFE SRL
Societatea noastră este o societate cu capital integral privat înfiinţată in anul 2006 inscrisa la Registrul Comertului sub numarul J05/1897/2006, codul fiscal RO 19035972, având sediul social în Oradea, calea Borsului nr. 35, Jud. Bihor.

Scopul nostru este de a oferi soluții viabile partenerilor noştri privind gestionarea deșeurilor industriale

În acest sens dezvoltăm în continuu Centrul nostru de colectare și tratare deșeuri industriale, unde desfăşurăm următoarele activităţi autorizate:


  • 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase
  • 3812 – Colectarea deşeurilor periculoase
  • 3821 -  Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
  • 3822 – Tratarea și eliminarea deşeurilor periculoase
  • 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
  • 3900 – Activităţi şi servicii de decontaminare
  • 4677 – Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
  • 4941 – Transport rutier de mărfuri 


Având personalul angajat calificat, cu experienţă de lucru îndelungată, stăm la dispoziţia partenerilor noştri cu servicii prompte orientate spre valorificare, la un preţ accesibil.

Oferim partenerilor servicii complete de gestionare a deșeurilor!

  •  

                                                   




    Anunt de presa

    Data: 03 MAI 2018

    Titlu: Diversificarea activității SC ECOSAFE SRL prin achiziție de utilaje

    Tipul materialului

    Anunt de presa

    Titlul proiectului:

    Diversificarea activității SC ECOSAFE SRL prin achiziție de utilaje

    Numele beneficiarului:

    SC ECOSAFE SRL

    Numele programului:

    Programul Operațional Regional 2014-2020

    Valoarea totală a proiectului:

    920.261,37 lei

    Valoarea finanțării nerambursabile

    618.591,09 lei

    Data inceperii si data finalizarii proiectului

    11.04.2018-31.08.2018

    Cod MySMIS

    105223

    Obiectivele proiectului:

     

          2 produse noi până la finalizarea implementării proiectului prin achiziția de echipamente noi

          3 locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului

          Eficiență energetică crescută ca urmare a tehnologizării fluxului de producție și utilizării instalațiilor de iluminat de tip LED




    Oradea, Str. Dorobanților, Nr. 3, biroul 3,

    Județul Bihor, Tel 0745-547016

     

     

     


    Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
     de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

    www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

     

    Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

     
    Proiect de dezvoltare
    SC ECOSAFE SRL implementeaza proiectul cu titlul ,,Dezvoltarea activitatii firmei SC ECOSAFE SRL prin constructia unei hale de productie’’.  Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investitii initiale în cadrul firmei ECOSAFE SRL prin crearea unei noi unitati de prestare servicii, in timp ce  obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
    1. Crearea unei noi unitati prestare servicii în domeniul de activitate indentificat cu codul CAEN 3822- “Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase” si achizitionarea de active corporale si active necorporale; 
    2. Îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si reciclare a deseurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare al proiectului, si în 
    perioada de durabilitate al proiectului; 
    3. Dezvoltarea resurselor umane din cadrul societatii, prin angajarea unei persoane care apartine unei categorii defavorizate si adaptarea infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati. 
    Valoarea totala a proiectului este de 7.469.134,59 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 6.121.779,12 lei, din care finantarea nerambursabila este de 4.346.152,26 lei. Finantarea din FEDR  este in valoarea de 3.694.229,42 lei, iar finantarea din bugetul national este in valoare de 651.922,84 lei.
    Proiectul a inceput la data de 04.09.2018  si se va finaliza la data de 31.08.2020. 

    Codul MySMIS al proiectului este 114100.


     
    Copyright DNN Corp, 2022   Datenschutzerklärung  Nutzungsbedingungen